Biuro Rachunkowe ICN Finanse

BIURO RACHUNKOWE

UE
UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wzrost potencjału ICN Finanse Sp. K. do wdrożenia innowacji technologicznych poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez IOB”

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału Wnioskodawcy do wdrożenia, a w następstwie tego wdrożenie we własnym przedsiębiorstwie innowacji o charakterze technologicznym (innowacja produktowa i procesowa). Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji technologicznych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy w okresie realizacji od 01.10.2018 do 31.12.2019

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-06-0028/18
Całkowita wartość projektu 1 021 726 PLN
Dofinansowanie projektu z UE 574 840 PLN

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Wzrost potencjału ICN Finanse Sp. K. do wdrożenia innowacji technologicznych poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez IOB” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na dostawę przedmiotu zamówienia.

Oferty prosimy przesłać do dnia 05.03.2019.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
3.
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
4.
Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Informacja o wyborze dostawcy

Megatech Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin© ICN FINANSE 2020 | ul. Związkowa 4 | 20-148 Lublin | Tel.: 81 534 06 92 |
Projekt: Enzo. Wykonanie: Freeline, Obsługa: Marek Golan.